contextMe

contextMe is het online klankbord voor contact met gediplomeerde zorgverleners. Op het gebied van informatieverstrekking is contextMe het onafhankelijke en vernieuwende verlengstuk van de reguliere zorg.

contextMe is het klankbord voor algemene vragen rond het ziektebeelden in de orthopedie. In de toekomst zullen ook andere ziektebeelden worden toegevoegd.

 

Voor de klantinteractie en het delen van content maakt contextMe gebruik van iLinqu. De individuele spreekkamers van de zorgverleners zijn herkenbaar ingericht en in deze online spreekruimten wordt gecommuniceerd door middel van beeldbellen en worden informatieve afbeelding, teksten en video’s beschikbaar gesteld.